ghost

Mageia Kontrollcentral

Texter och skärmdumpar i denna manual finns under CC BY-SA 3.0 licensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Denna manual är produserad med hjälp av Calenco CMS utvecklad av NeoDoc

Den är skriven av frivilliga på deras fritid. Kontakta Documentation Team, om du vill hjälpa till och förbättra denna manual.


Innehåll

Om manualen för Mageias kontrollcenter
Mjukvaruhantering
Programhantering (installera och ta bort program)
Uppdatera Paket
Konfigurera uppdateringsfrekvens
Ställ in media
Filutdelning
Anpassa FTP
Konfigurera webbserver
Nätverkstjänster
Anpassa DHCP
Anpassa DNS
Anpassa proxy
Anpassa tid
OpenSSH demonens inställningar
Hårdvara
Konfiguration av hårdvara
Ljudkonfiguration
3D-skrivbordseffekter
Anpassa den grafiska servern
Ställ in tangentbodslayout
Anpassa pekdon (mus, ritbord)
Installera och konfigurera skrivare
Konfigurera bildläsare
Konfigurera en UPS för strömövervakning
Nätverk och Internet
Nätverkscenter
Konfigurera ett nytt nätverksgränssnitt (LAN, ISDN, ADSL, ....)
Ta bort en anslutning
Proxy
Dela internetanslutning med andra lokala datorer
Hantera olika nätverksprofiler
Konfigurera VPN-anslutning för säker nätverksåtkomst
Maskindefinitioner
System
Verifiering
Hantera systemtjänster genom att aktivera eller inaktivera dem
Hantera, lägg till och ta bort typsnitt. Importera Windows® typsnitt.
Hantera datum och tid
Hantera lokalisering av ditt system
Visa och sök i systemloggar
Öppna en konsoll som en administratör
Användare och Grupper
Importera Windows(tm) dokument och inställningar
Säkerhetskopiering
Nätverksdelning
Kom åt Windows (SMB)-delade diskar och mappar
Dela kataloger och enheter med Samba
Kom åt NFS-delade enheter och kataloger
Dela ut enheter och kataloger via NFS
Kom åt WebDAV-delade enheter och mappar
Lokala diskar
Hantera hårddisk-partitioner
CD/DVD-brännare
Dela dina hårddiskpartitioner
Säkerhet
MSEC: Systemsäkerhet och kontroll
Ställ in din personliga brandvägg
Konfigurera autentikering för Mageia verktyg
Avancerad konfiguration av nätverk och brandvägg
Föräldrakontroll
Uppstart
Konfigurera autologin för automatisk inloggning
Ställ in uppstartssystemet
Ställ in en skärmhanterare
Andra verktyg från Mageia
Mageia's felrapporteringsverktyg
Samla loggar och systeminformation för felrapporter
Visa alla tillgängliga NFS och SMB-utdelningar
Visa information om PCI, USB och PCMCIA

CC BY-SA 3.0
loading table of contents...